Fotoğraf Sanatında Kadının Yeri – 8 Mart Özel

Yaşamın hemen her köşesinde karşılaştığımız eril hegemonyanın, kadınları eğlence sektöründen siyasi arenaya değin nerede konumlandırdığı ve kadınları baskılamak amacıyla tasarlanmış cam tavanların fosilleşen ataerkil sistem tarafından hangi biçimlerde muhafaza edilmeye…

Okumaya devam edinFotoğraf Sanatında Kadının Yeri – 8 Mart Özel